Gestalttherapie (psychotherapie), EMDR, relatietherapie, counseling en coaching.
Gestalttherapie (psychotherapie), EMDR, relatietherapie, counseling en coaching.

Gestalttherapie en EMDR traumahulp

Als je vastloopt in werk, liefde, relatie of persoonlijke vraagstukken, verwikkelt bent in een gevecht met je omgeving of jezelf, worstelt met emoties of negatieve gedachten, zoekt naar jouw plek in deze wereld en het even niet meer weet, of nog steeds last hebt van pijnlijke of traumatische ervaringen die je huidige functioneren negatief beïnvloeden, kan ik als Gestalttherapeut en EMDR practitioner i.o. je helpen.

Ik help het verouderde los te laten en te onderzoeken wat op dit moment past en nodig is. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om eigen keuzes om te zetten in actie. Ik help je ruimte te scheppen, vergroot je inzicht in jezelf, bevorder je groeiproces en help je te worden wie je bent.

Gestalttherapie (psychotherapie), EMDR, relatietherapie, counseling en coaching.

Wanneer in Gestalttherapie?

Iedereen die het gevoel heeft vast te zitten, steeds weer diezelfde problemen of reacties tegenkomt of worstelt met levensvragen heeft baat bij Gestalt psychotherapie, EMDR en counseling. Een Gestalttherapeut ziet jou als een mens die in relatie met de mogelijkheden zijn leven vormgeeft. Als je daarin vastloopt worstelen we vaak met gevoelens als depressiviteit, angst, teleurstelling, woede, frustratie, verdriet en wanhoop.

Gestalt psychotherapie en EMDR helpen je weer te ervaren wie je bent en wat je nodig hebt. Je leert met compassie verantwoordelijkheid te nemen en te leven wie je bent. Zo in contact zijn met jezelf en je omgeving is de basis voor vrijheid en groei.

Gestalttherapie (psychotherapie), EMDR, relatietherapie, counseling en coaching..

Voor wie is Gestalttherapie geschikt?

Veel therapieën beogen je te veranderen. Gestaltbenadering streeft na dat je gaat leven wie je bent, niet wie je volgens anderen zou moeten zijn. Als Gestalttherapeut en EMDR practitioner i.o. begeleid ik jouw proces, ik daag je uit, vergroot wat er is zodat patronen helder worden en werk met mijn eigen ervaring in het hier en nu. Hierdoor is het contact tussen ons beiden vaak persoonlijk en direct. Het werken met methoden als mindfulness, zelfexpressie en oefeningen zoals werken met de 'de lege stoel' vraagt om inlevingsvermogen, verbeeldingskracht, mindfulness en zelfreflectie. Als je bereid bent zelf het heft in handen te nemen en vanuit een nieuwsgierige houding naar jezelf en je ervaring te kijken, is Gestalttherapie jouw ideale levensschool.

Gestalttherapie (psychotherapie), EMDR, relatietherapie, counseling en coaching.

Werkwijze Gestalttherapie.

In het eerste gesprek bekijken we samen wat Gestalt psychotherapie, EMDR of counseling voor je kan betekenen. We bespreken je levenssituatie en je krijgt toelichting op de in Gestalttherapie vaak gebruikte technieken zoals mindfulness, werken met verbeelding, creatieve expressie en het therapeutisch gesprek. Eerste stap is leren mindful te zijn bij wat je ervaart. Door ervaringsgericht lichaamswerk of oefeningen zoals het werken met 'de lege stoel' ondezoeken we samen wat je bezig houdt. Ook krijg je vaak opdrachten mee zoals dagboek bijhouden, een therapeutische brief schrijven of ontspanningsoefeningen die je helpen mindful te zijn in wat je ervaart. Elk traject is op maat afgestemd op wat jij nodig hebt.

Gestalttherapie (psychotherapie), EMDR, relatietherapie, counseling en coaching.

Maurice Foulon Gestalttherapie biedt:

Gestalt psychotherapie (Gestalttherapie).

Existentiële therapie en counseling.

EMDR behandeling bij verwerking traumatische ervaringen.

Gestalt en EFT Relatietherapie - meer informatie.

Mindfulness Based Living coaching en cursus - meer info.

Meer informatie aanvragen of afspraak maken


MAURICE FOULON GESTALTTHERAPIE GRONINGEN

In een inspirerende ontmoeting leren leven wie je bent.

Ik ben Gestalttherapeut, EMDR practitioner i.o. en mindfulness leraar. Ik bied Gestalttherapie als existentiële en non duale psychotherapie, counseling, mindfulness training, life coaching en EFT relatietherapie (volgens de bekende Houd me vast methode van Sue Johnson). Ik werk o.a. met therapeutische dialoog, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk, creatieve expressie (tekenen en schilderen), wandelcoaching, opstellingen, focussing, droomwerk, dagboek, mindfulness en compassie oefeningen. Vanaf 16 november bied ik ook EMDR behandeling aan onder toezicht van een supervisor.

Gestalttherapie als existentiële en non duale psychotherapie biedt groei en ontwikkeling bij:

Omgaan met afscheid, hulp bij rouwverwerking en verlies, liefdesverdriet | hulp bij faalangst, angstklachten, paniekklachten | hulp bij de verwerking van pijnlijke en/of traumatische ervaringen (EMDR Traumahulp) | assertiviteitstraining, gebrek aan zelfvertrouwen, voor jezelf leren opkomen, leren houden van jezelf en anderen | hulp bij depressieve klachten, zwaarmoedigheid, piekeren, steeds terugkerende negatieve gedachten, somberheid | eenzaamheid, er niet toe doen, relatieproblemen, familieproblemen | leren omgaan met hoogsensitiviteit | motivatie problemen | leren omgaan met spanning en stress, overwerkt zijn, overspannenheid, burn-out, conflicten op het werk | hulp bij de midlife crisis, overgang, ouderdom of pubertijd | psychosomatische klachten | gevoel te kort schieten, schuldgevoelens en vergeving | vraagstukken rondom zingeving en het ervaren van zinloosheid | vragen rondom homoseksualiteit (LGBTQ), transseksualiteit, coming out | hulp bij existentiële levensvragen, 'wie ben ik' 'wat wil ik' 'wat kan ik', keuzes leren maken, persoonlijke ontwikkeling | inzicht krijgen in wat en hoe je ervaart en hoe jouw gedachten, meningen, overtuigingen, behoeften en gevoelens dynamisch komen en gaan (=non duale coaching en therapie).