Gestalttherapie en Relatietherapie in Groningen
Gestalt psychotherapeut Groningen

Gestalt psychotherapie en life-coaching

Als je vastloopt in werk, liefde, relatie of persoonlijke vraagstukken, verwikkelt bent in een gevecht met je omgeving of jezelf, worstelt met emoties of negatieve gedachten, of zoekt naar jouw plek in deze wereld en het even niet meer weet, kan ik als Gestalttherapeut en life-coach je helpen.

Ik help het verouderde los te laten en te onderzoeken wat op dit moment past en nodig is. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden om eigen keuzes om te zetten in actie. Ik help je ruimte te scheppen, vergroot je inzicht in jezelf, bevorder je groeiproces en help je te worden wie je bent.

Klik op onderstaande foto's voor meer informatie per onderwerp:

Groningen gestalttherapie

Wanneer psychotherapie of life-coaching?

Iedereen die het gevoel heeft vast te zitten, steeds weer diezelfde problemen of reacties tegenkomt of worstelt met levensvragen heeft baat bij Gestalt psychotherapie of life-coaching. Een Gestalttherapeut ziet jou als een mens die in relatie met de mogelijkheden zijn leven vormgeeft. Als je daarin vastloopt worstelen we vaak met gevoelens als depressiviteit, angst, teleurstelling, woede, frustratie, verdriet en wanhoop. Misschien zie je niet meer wat voor jou belangrijk is en raak je in een strijd verwikkelt waarin je nooit krijgt wat je nodig hebt. Gestalt psychotherapie helpt je weer te ervaren wie je bent en wat je nodig hebt. Je leert met compassie verantwoordelijkheid te nemen en te leven wie je bent. Zo in contact zijn met jezelf en je omgeving is de basis voor vrijheid en groei.

Groningen mindfulness

Voor wie is Gestalttherapie geschikt?

Veel therapieën beogen je te veranderen of ergens vanaf te helpen. De Gestaltbenadering streeft na dat je gaat leven wie je bent, niet wie je volgens anderen zou moeten zijn. Als Gestalttherapeut en life-coach begeleid ik jouw proces, ik daag je uit, vergroot wat er is zodat patronen helder worden en werk met mijn eigen ervaring in het hier en nu. Hierdoor is het contact tussen ons beiden vaak persoonlijk en direct. Het werken met methoden als mindfulness, zelfexpressie en oefeningen zoals werken met de 'de lege stoel' vraagt om inlevingsvermogen, verbeeldingskracht en zelfreflectie. Als je bereid bent zelf het heft in handen te nemen en vanuit een nieuwsgierige houding naar jezelf en je ervaring te kijken, is Gestalttherapie jouw ideale levensschool.

Groningen in therapie

Werkwijze Gestalttherapie

In het eerste gesprek bekijken we samen wat Gestalt psychotherapie of life-coaching voor je kan betekenen. We bespreken je levenssituatie en je krijgt toelichting op de in Gestalttherapie vaak gebruikte technieken zoals werken met verbeelding, creatieve expressie en het therapeutisch gesprek. Eerste stap is leren om te gaan met stresssituaties en mindful te zijn bij wat je ervaart. Van daaruit kunnen levenssituaties onderzocht worden door ervaringsgericht lichaamswerk of oefeningen zoals het werken met 'de lege stoel'. Ook krijg je vaak opdrachten mee zoals dagboek bijhouden, een therapeutische brief schrijven of ontspanningsoefeningen die je helpen mindful te zijn in wat je ervaart. Elk traject is op maat afgestemd op wat jij nodig hebt.

Gestalttherapie Groningen

Onze opties voor therapie en coaching

a. Gestalt psychotherapie en life-coaching.
b. Existentiële therapie en non-duale therapie
c. Gestalt groepstherapie in kleine groep.
d. Gestalt en EFT Relatietherapie - zie onze website over relatietherapie.

Ondersteunende diensten

e. Mindfulness Based Living coaching en cursus - meer informatie.
f. Bach Bloesem remedie consult - meer informatie.

Meer informatie aanvragen of afspraak maken


MAURICE FOULON GESTALTTHERAPIE GRONINGEN

Wil je weten wat ik voor je kan betekenen? Maak dan direct een afspraak.

Ik ben erkend als Gestalttherapeut en gecertificeerd coach. Ik bied Gestalttherapie, existentiële therapie, life-coaching, EFT relatietherapie (Sue Johnson) en non-duale therapie. Ik werk o.a. met therapeutische dialoog, ontspanningsoefeningen, lichaamswerk, creatieve expressie (tekenen en schilderen), wandelcoaching, opstellingen, focussing, droomwerk, dagboek, mindfulness en compassie oefeningen.

Dit zijn vaak onderwerpen waarvoor men komt:

Omgaan met afscheid, rouw en verlies (van dierbare of werk), liefdesverdriet | faalangst, angstklachten, paniekklachten | assertiviteitsproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, voor jezelf leren opkomen, te weinig eigenwaarde, minderwaardigheid, schuchterheid, leren houden van jezelf en anderen | depressieve klachten, zwaarmoedigheid, wanhoop, piekeren, steeds terugkerende negatieve gedachten, somberheid | eenzaamheid, er niet toe doen, familie- en gezinsproblemen, relatieproblemen, familieproblemen | hoogsensitiviteit | motivatie problemen | nachtmerries | leren omgaan met spanning en stress, overwerkt zijn, overspannenheid, burn-out, conflicten op het werk | leeftijdsfase problemen zoals op eigen benen leren staan, pesten en gepest worden, problematiek rondom de ouderdom, problemen rondom de overgang (menopauze penopauze) | psychosomatische klachten | te kort schieten | schuldgevoelens en vergeving | vraagstukken rondom zingeving en ervaren van zinloosheid | vragen rondom homoseksualiteit (LGBTQ), transseksualiteit, coming out | hulp bij levensvragen, 'wie ben ik' 'wat wil ik' 'wat kan ik', keuzes leren maken, Gestalttherapie en life-coaching voor je persoonlijke ontwikkeling.